Politique de remboursement

Artikel 13 Algemene voorwaarden - Betaling 

  • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Voorwaarden voor Outlet Producten:

Door het aankopen van producten uit onze outlet, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden met betrekking tot retournering:

  1. Niet-retourneerbaarheid: Producten die worden gekocht uit onze outlet zijn definitief en kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij er sprake is van aantoonbare fabricagefouten of schade bij ontvangst.

  2. Inspectie bij ontvangst: Wij adviseren u om uw outlet product zorgvuldig te inspecteren bij ontvangst. Als u een fabricagefout of beschadiging constateert, dient u binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op te nemen via webshop@cosmetique-totale.nl om een mogelijke retourprocedure te bespreken.

  3. Uitzonderingen: De niet-retourneerbaarheidsvoorwaarde is niet van toepassing op producten die aantoonbaar gebrekkig zijn of beschadigd zijn aangekomen. In dergelijke gevallen wordt een beoordeling gemaakt op basis van de individuele situatie, en kunnen we een retourprocedure initiëren.

  4. Restitutie: In het geval dat een retour wordt goedgekeurd voor een outlet product, zal restitutie worden verwerkt op basis van de oorspronkelijke betaalmethode en het aankoopbedrag minus eventuele verzendkosten.

  5. Contact: Voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot outlet producten en retournering kunt u contact met ons opnemen via webshop@cosemtique-totale.nl